ยินดีต้อนรับ สู่ร้าน ภูเก็ต ช็อป เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมือง สำเร็จรูป (OTOP) ของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ในส่วนของกิน ของฝาก ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกประเภทต่างๆ อาทิเช่น น้ำพริกตาแดง น้ำพริกพริกไทยดำ น้ำพริกรสต้มยำกุ้ง น้ำพริำกมะขามกุ้งแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพร น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง น้ำพริกกุ้งเสวย น้ำพริกนรกไตปลา น้ำพริกนรกแมงดา น้ำพริกตะไคร้ กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส ปลาเค็มสามรส ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ ปลาฉิ้งฉ้างสามรส ปลาฉิ้งฉ้างเม็ดมะม่วง(มะม่วงหิมพานต์)สมุนไพร แกงไตปลาคั่วกลิ้ง แกงไตปลาสำเร็จรูป ฯลฯ
 

ปลาฉิ้งฉ้างสามรส


ชื่อสินค้า : ปลาฉิ้งฉ้างสามรส

น้ำหนักบรรจุ : 135 กรัม

ราคาขายปลีก : 50 บาท

คัดสรร ปลาฉิ้งฉ้างอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

ปลาฉิ้งฉ้างเม็ดมะม่วงสมุนไพร


ชื่อสินค้า : ปลาฉิ้งฉ้างเม็ดมะม่วงสมุนไพร

น้ำหนักบรรจุ : 135 กรัม

ราคาขายปลีก : 50 บาท

คัดสรร ปลาฉิ้งฉ้างอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

ปลาเค็มสามรส


ชื่อสินค้า : ปลาเค็มสามรส

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกรสต้มยำกุ้ง


ชื่อสินค้า : น้ำพริกรสต้มยำกุ้ง

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกพริกไทยดำ


ชื่อสินค้า : น้ำพริกพริกไทยดำ

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกนรกไตปลา


ชื่อสินค้า : น้ำพริกนรกไตปลา

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรไตปลาอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกนรกแมงดา


ชื่อสินค้า : น้ำพริกนรกแมงดา

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ


ชื่อสินค้า : น้ำพริกนรกกุ้งเสียบ

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกุ้งเสียบ พริกชี้ฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกตาแดง


ชื่อสินค้า : น้ำพริกตาแดง

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP)
ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกตะไคร้


ชื่อสินค้า : น้ำพริกตะไคร้

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพรชื่อสินค้า : น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพร

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรกุ้งเสียบอย่างดี มีส่วนผสมของสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง


ชื่อสินค้า : น้ำพริกกุ้งเสียบทรงเครื่อง

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรกุ้งเสียบอย่างดี คลุกเคล้าเครื่องน้ำพริก เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง สะอาด อร่อย
Read more

น้ำพริกกุ้งเสวย


ชื่อสินค้า : น้ำพริกกุ้งเสวย

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรกุ้งเสียบอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

แกงไตปลาสำเร็จรูป


ชื่อสินค้า : แกงไตปลาสำเร็จรูป

น้ำหนักบรรจุ : 125 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

ผลิตจากไตปลาอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ


ชื่อสินค้า : ปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบ

น้ำหนักบรรจุ : 135 กรัม

ราคาขายปลีก : 50 บาท

คัดสรร ปลาฉิ้งฉ้างอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

แกงไตปลาคั่วกลิ้ง


ชื่อสินค้า : แกงไตปลาคั่วกลิ้ง


น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม


ราคาขายปลีก : 35 บาท


ผลิตจากไตปลาอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง
Read more

กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส


ชื่อสินค้า : กุ้งเสียบเม็ดมะม่วงสามรส


น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม


ราคาขายปลีก : 35 บาท


คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น กุ้งเสียบ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง

...
Read more

น้ำพริกมะขามกุ้งแห้ง


ชื่อสินค้า : น้ำพริกมะขามกุ้งแห้ง

น้ำหนักบรรจุ : 75 กรัม

ราคาขายปลีก : 35 บาท

คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้ง พริกชี้ฟ้า ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตามการส่งเสริมของภาครัฐ (OTOP) ผลิตได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย.อย่างถูกต้อง

...
Read more